Een zettingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de verwachte zettingen veroorzaakt door de geplande werkzaamheden. De berekende zettingen worden getoetst aan de schadetabellen uit de CUR 162 en CUR 166.

Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede. Op basis van de zettingspredicties, bestaande schadetabellen en risico-inventarisatie worden alarmwaarden opgenomen in het monitoringsplan. Tijdens de werkzaamheden kan er gemeten worden conform de normen, waardoor bij inachtneming van de alarmwaarden, de kans op schade klein is.

De zettingspredictie kan onderdeel zijn van een risico-inventarisatie of de basis zijn van een monitoringsplan.