Werkzaamheden in de grond of grondverzet kunnen tot gevolg hebben dat de ondergrond in de omgeving in beweging komt. Ook het onttrekken van grondwater kan tot zetting in de ondergrond leiden. Deze bewegingen kunnen in een model gesimuleerd worden en tijdens de realisatie van het bouwwerk gemonitord worden. Zettings- en/of hoogtemetingen zijn de meest gebruikte tools om zettingen (in x-, y- en/of z-richting) in de omgeving vast te stellen. BouwRisk voert haar metingen uit met hoognauwkeurige apparatuur. De meetresultaten worden getoetst en vereffend zodat de meest nauwkeurige resultaten gerapporteerd worden.