Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Bij de opname wordt de huidige staat van uw pand schriftelijk en fotografisch vastgelegd. Het uitvoeren van deze opname betekent vaak niet dat er bijzondere risico’s ten aanzien van het werk bestaan, maar is vooral een kwestie van zorgvuldigheid. De opname is voor zowel eigenaren als bewoners van belang.

Tijdens een bouwkundige opname worden bestaande gebreken aan de binnen- en buitenzijde van uw woning fotografisch en tekstueel vastgelegd. Denk hierbij aan  scheuren in wanden en plafond, gebroken tegelwerk enz. Alleen de gebreken die op het oog zichtbaar zijn worden vastgelegd, u hoeft geen meubels o.i.d. te verplaatsen, er worden ook geen persoonlijke bezittingen op de foto gezet.

De opnames en metingen worden door onze opdrachtgevers betaald en zijn kosteloos voor de bewoners..

Neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op (tel. 040 707 93 70), wij zullen dan in overleg met u kijken naar de mogelijkheden voor eventueel een andere dag en/of ander dagdeel. Ook is er de mogelijkheid om een vaste tijd af te spreken. Doe dit graag zo spoedig mogelijk, zodat dit zoveel mogelijk naar uw wens gedaan kan worden.

U kunt contact met ons opnemen en navragen wie de bouwkundige opname komt uitvoeren. Onze opname-experts kunnen zich te allen tijde legitimeren.

Over het algemeen kunt u een kopie van de rapportage krijgen. Bij een klein aantal projecten komt het voor dat de rapportages ter inzage komen te liggen bij de opdrachtgever. Een kopie van het opnamerapport kunt u via onze website aanvragen via Aanvraag kopie rapportage.

De rapportage komt ter beschikking van de bewoner(s)/gebruikers(s) van een pand in verband met privacy van de gebruiker/bewoner en niet aan de eigenaar. Alleen als de bewoner tevens eigenaar is, komt de rapportage ook ter beschikking van de eigenaar. Om de rapportage te ontvangen dient de bewoner hiertoe wel een verzoek te doen via onze website aanvragen via Aanvraag kopie rapportage.

BouwRisk werkt de rapportage uit, controleert deze en slaat deze op op haar netwerk. Daarnaast heeft de opdrachtgever toegang tot de rapportage zodat zij daadwerkelijk kan controleren of de gevraagde prestatie geleverd is en wat de kwaliteit is van het geleverde zodat zij de betaling kan doen. Opdrachtgevers van ons stellen de bouwkundige opnamen soms ter beschikking aan een aannemer welke de werkzaamheden uit voert, zodat de staat van een bouwwerk bekend is bij de aannemer. In het geval de eigenaar of bewoner een schademelding doet waarbij voor de afhandeling van deze melding een schade-expert ingezet wordt, krijgt ook de schade-expert toegang tot het opnamerapport. Er wordt door BouwRisk geen koppeling gemaakt tussen persoonsgegevens en adresgegevens in de rapportages die ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever/aannemer/schade-expert.

De gegevens worden conform de geldende richtlijnen zeven jaar bewaard door BouwRisk. Als de bouwkundige opname gedeponeerd wordt bij een notaris worden deze in een gesloten enveloppe zelfs 20 jaar bewaard.

trillingsmeter1hoogteboutEen meetbout wordt aan de onderzijde van de gevel geplaatst, meestal aan de linker- en/of rechterzijde van de voorgevel, op een zo min mogelijk zichtbare plaats. Een meetbout heeft een diameter van ca. 1,5 cm en zal in een voeg geplaatst worden. De meetbout is niet verwijderbaar en is herbruikbaar voor eventuele latere metingen. Voor zover mogelijk zullen wij gebruik maken van bestaande meetbouten. Heeft u bijvoorbeeld een natuurstenen onderzijde van de gevel, dan zullen wij, indien mogelijk, de meetbout daarboven plaatsen.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden gebeuren altijd in bepaalde fases/stappen, het kan dus zijn dat ze op het moment bij een ander pand aan het meten zijn dat dichter bij de huidige werkzaamheden ligt. Het kan ook zijn dat wanneer de werkzaamheden bij u voor de deur plaatsvinden dat de meetapparatuur bij een van de buurpanden staat.