Slopen, amoveren, ontmantelen, saneren, afbreken, demonteren. Slopen is het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan wanneer de constructieve, maatschappelijke of economische levensduur ten einde is. Slopen is een kunst, een tegengestelde vorm van de kunst van bouwen. Duurzaam slopen vergt ook het kijken naar de directe omgeving van het te slopen object. BouwRisk is in staat mee te kijken naar die omgeving: de risico’s voor belendende bebouwing en infrastructuur te benoemen, een gedegen monitoringsplan op te stellen en uit te voeren. BouwRisk’s know-how en equipment staan ter beschikking!