Bestaande scheuren in een bouwwerk duiden op zwakke plekken in de constructie. Deze zwakke plekken in de constructie zijn bij werkzaamheden in de omgeving extra kwetsbaar. Bovendien zal bij eventuele ‘werking’ van de constructie op die locaties schade als eerste optreden. Het kan dus wenselijk zijn om juist deze zwakke plekken in de constructie te monitoren. Monitoren van scheuren kan middels scheurmeters met maatverdeling. Deze scheurmeters worden over/op een scheur geplaatst en handmatig afgelezen. Een automatisch scheurmeter, de ‘ crackmeter’, is onderdeel van een monitoringsopzet waarbij de uitlezing op afstand wordt uitgevoerd.