Singelgrachtgarage bouwproject in ontwikkeling

Singelgracht

Locatie
Amsterdam

Opdrachtgever
Mobilis

Disciplines
Bouwkundige opname
Monitoring
Risicomanagement

Looptijd
2020-heden

In Amsterdam wordt onder de Singelgracht de gelijknamige ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. In totaal is er ruimte voor 800 parkeerplaatsen in de Singelgrachtgarage. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Dit komt ten goede aan de ruimte op straat voor groenvoorzieningen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Om de parkeergarage onder de Singelgracht te kunnen realiseren is een deel van de Singelgracht ontgraven waarin een bouwkuip is geplaatst. Door wijziging in de grondwaterstanden kan het draagvermogen van de grond onder de fundering van omgevingsobjecten beïnvloed worden. Daarom is het van groot belang dat vervormingen en de grondwaterstanden in de gebieden rondom de bouwkuip gemonitord worden.

Middels geluids- en trillingspredicties is in de voorbereidingsfase bepaald welke bouwfases ontheffingen vereisen voor de uitvoering. Bij een geluidspredictie wordt het verwachte geluid op de omgeving berekend en bij een trillingspredictie worden de verwachte vrijkomende trillingen berekend. Wij denken met de aannemer mee om binnen de richtlijnen van het bouwbesluit maximale productie te behalen. Daarnaast adviseren wij over de maatregelen die getroffen kunnen worden om binnen het bouwbesluit te blijven.

Met onze opdrachtgever kijken wij naar de beste manier om de monitoring risico gestuurd in te richten. In het risico gestuurde monitoringsplan wordt voorafgaand aan de werkzaamheden berekend welke invloed zij hebben op de omgeving. Hierbij worden acceptabele vervormingen vastgelegd. In het monitoringsplan wordt de omgeving opgedeeld in risicozones. De meest intensieve metingen vinden plaats in de zone die het dichts bij de bouwkuip ligt. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke omgevingsobjecten gemonitord worden en wat de intensiteit wordt van de monitoring. Dit wordt afgestemd op de verwachte vervormingen vanuit het ontwerp en de uitvoeringsmethode. De meetmomenten worden afgestemd op de risicovolle bouwfasen in het project zoals tijdens het aanbrengen van de damwanden of het ontgraven en leegpompen van de bouwkuip. De signaal en interventiewaarden worden vastgelegd in het monitoringsplan.

Wij werken met een geïntegreerd monitoringsportaal waarop 24/7 online data wordt gepresenteerd. Deze data is ook beschikbaar voor onze opdrachtgever. Bij overschrijding van signaal- of interventiewaarden wordt de opdrachtgever via het monitoringsplan gealarmeerd. Via peilbuisloggers worden de grondwaterstanden gemonitord. Ook deze data wordt online in de monitoringsportal gepresenteerd.

Tijdens de uitvoering van dit project hebben wij ook automatische tiltmetingen uitgevoerd. Deze continuemetingen worden gebruikt als voorwaarschuwing voor mogelijk optredende vervormingen. De tiltmeters meten scheefstand op tiende millimeters. Hiermee wordt inzicht verkregen in het gedrag van de kademuur over een lange periode. Op enkele maatgevende panden is deze techniek toegepast als aanvulling op de vastgestelde monitoring om het gedrag van de objecten over een langere tijd in beeld te krijgen.

Site by Alsjeblaft!