Herinrichting Venenlaan

Locatie
Hoorn

Opdrachtgever
Gemeente Hoorn

Disciplines
Bouwkundige opname
Monitoring
Risicomanagement

Looptijd
2022-heden

De Gemeente Hoorn is bezig om verouderde riolen te vernieuwen. Daar waar nodig en mogelijk wordt het vernieuwen van het riool gecombineerd met het verbeteren van de inrichting van de straat. Een deel van de panden in de omgeving van het bouwproject is op staal gefundeerd. Door de benodigde bemaling is het risico op zetting van deze panden groter. Ook is er risico op schade door trillingen veroorzaakt door het gebruik van zwaar materieel.

De wijk waarin de rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd is gelegen in veengebied. Daarnaast is de wijk gebouwd in het begin van de twintigste eeuw en zijn er diverse rijksmonumentale panden gesitueerd. Met veengrond is het extra belangrijk om de monitoring in een vroeg stadium al op te starten. In het voorjaar van 2022 zijn de deformatiemetingen opgestart. De invloed van de veenlagen op het zettingsgedrag van de omliggende panden wordt tijdens het uitvoeren van de deformatiemetingen gemonitord. Door de monitoring op deze wijze in te richten zijn wij én onze opdrachtgever beter geïnformeerd over de staat van de panden waar in de nabijheid wordt gewerkt.

In juni 2023 zijn de rioleringswerkzaamheden in de eerste fase(s) opgestart. Voorafgaand hieraan zijn de bouwkundige opnames uitgevoerd en zijn de trillingsmeters geplaatst. Tijdens de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden wordt wekelijks een hoogtemeting uitgevoerd om de eventuele zettingen nauwlettend in de gaten te houden. Ook worden de trillingsmeters met de voortgang van het werk verplaatst. Op deze manier worden te allen tijde de dichtstbijzijnde maatgevende panden op trillingen gemonitord.

Door de monitoring tijdens de rioleringswerkzaamheden op deze manier in te richten doen we er samen met onze opdrachtgever en de uitvoerende aannemers alles aan om schade te voorkomen.

Site by Alsjeblaft!