Kademuren zijn belangrijke infrastructurele constructies. Kademuren van rivier- en zeehavens zijn van groot economisch belang, en verkeren meestal in prima staat van constructie en onderhoud, juist door een goed beheer. Historische kademuren in binnensteden daarentegen zijn vaak onderwerp van zorg en vereisen een goede aanpak voor wat betreft beheer en onderhoud. Vooral historische kademuren laten zettingen, scheurvorming en omgevingsdestructie zien. BouwRisk beschikt over kennis om een gedegen risico-inventarisatie uit te voeren, een monitoringsplan op te stellen plus de benodigde apparatuur om vervorming van de kademuur te registreren en te monitoren.