Inclino- of hellingsmetingen worden ingezet om horizontale deformaties in de ondergrond te kunnen meten. Horizontale deformaties in de ondergrond duiden op verplaatsingen van de grond met mogelijk invloed op het gemeten object of bouwwerken in de omgeving. De resultaten van de inclinometingen vormen de eerste indicatie dat er bewegingen in de ondergrond gaande zijn. Deze ondergrondse bewegingen zijn vaak aanleiding om de meetfrequentie van deformatie-/hoogtemetingen op te voeren of de bouwmethode aan te passen.