Project: Gouda, Korte Akkeren
Omschrijving: Herinrichten van een woonwijk en aanleggen van een nieuwe ondergrondse infrastructuur
Projectkader: Door het zakken van de bodem in Gouda is het periodiek noodzakelijk om de ondergrondse infrastructuur te vernieuwen. Het vernieuwen van het rioleringsstelsel wordt gecombineerd met het moderniseren van het gas- en waterleidingsstelsel, het ophogen van de bestrating en het herinrichten van de woonwijk.
Risico’s: De staat van de bestaande bebouwing en de ondergrond vergroten tezamen met de aard van de uit te voeren werkzaamheden de kansen op zetting en verzakkingen. Een goede risico-inventarisatie is dan ook noodzakelijk, waarna middels monitoring eventuele optredende problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd.
Bouwheer: Ballast Nedam Infra Zuid West
Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer
Diensten BouwRisk B.V. Vooropnames
Risico-inventarisatie
Trillingsmetingen