Een bouwproject veroorzaakt geluid, soms zelfs lawaai, herrie. Dit geluid kan leiden tot overlast voor de omgeving. Om te kunnen bepalen of geluidsoverlast tijdens een bouwproject toelaatbaar is, is in Nederland het Bouwbesluit van toepassing. In een geluidsprognose worden de geluidsniveaus in de omgeving voorspeld. Deze waarden worden getoetst aan het Bouwbesluit. Tijdens de uitvoering zorgen geluidsmetingen voor de toetsing in de praktijk.

Zowel voor de geluidsprognose als de geluidsmeting en de advisering in relatie tot het Bouwbesluit is BouwRisk uw partner.