De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. In het geval van funderingsherstel (vervangen of stabiliseren van bestaande fundering) stelt BouwRisk haar kennis ter beschikking voor het inventariseren van de risico’s en een gedegen monitoringsplan op te stellen en uit te voeren.