Bouwkundige opname

Bij een bouwkundige opname worden de zichtbare bouwkundige gebreken van een object met foto’s en tekstomschrijvingen vastgelegd. Aan de hand van de bevindingen gedaan tijdens de bouwkundige opname kan de staat van een object worden vastgesteld. De opname kan voorafgaand, tijdens en na afronding van de werkzaamheden plaatsvinden en heeft als voornaamste doel om eventuele discussies over mogelijke schades te voorkomen of te vereenvoudigen.

Bij al onze bouwkundige opnames is een bouwkundig expert betrokken die staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts). Daarnaast voeren wij al onze bouwkundige opnames uit conform de BRL 5024.

Benieuwd hoe wij te werk gaan tijdens een bouwkundige opname? Bekijk dan onze BouwRisk bedrijfsfilm - bouwkundige opname.

Vooropname

Bij een bouwkundige vooropname wordt de staat van een object vastgelegd vóórdat werkzaamheden in de directe omgeving plaatsvinden. Alle, met het blote oog waarneembare, bouwkundige gebreken in het te inspecteren object worden met foto’s en tekstomschrijvingen vastgelegd. Vervolgens wordt per object een rapportage opgesteld die wij digitaal aan onze opdrachtgever verstrekken. Bewoners kunnen via onze website een kopie van de rapportage opvragen.

De opname vooraf kan duidelijk maken dat de bouwkundige gebreken niet eerder aanwezig waren, maar kan ook bijdragen aan het weerleggen van onterechte claims. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen (naburige gebouwen, objecten, etc.), bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming of verzakking. Een bouwkundige vooropname is dus een uitstekend middel om discussies over het moment waarop schade is ontstaan te voorkomen of te vereenvoudigen.

Tussenopname

Bij een bouwkundige tussenopname wordt de staat van een object vastgelegd terwijl de werkzaamheden in de directe omgeving nog plaatsvinden. Een tussenopname is bij BouwRisk geen opsomming van nieuwe gebreken maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen ten opzichte van de vooropname. Zo’n tussentijdse opname kan bijvoorbeeld van waarde zijn als tijdens het traject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen (naburige gebouwen, objecten, etc.), bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming of verzakking. De tussentijdse opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan ook bijdragen aan het weerleggen van onterechte claims.

Een bouwkundige tussenopname is een uitstekend middel om discussies over het moment waarop schade is ontstaan te voorkomen of te vereenvoudigen.

Eindopname

Bij een bouwkundige eindopname wordt de staat van een object vastgelegd, nadat er werkzaamheden in de directe omgeving hebben plaatsgevonden. Een eindopname is bij BouwRisk geen nieuwe opsomming van gebreken maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen ten opzichte van. De eerder uitgevoerde vooropname of een eventuele tussenopname. Zo’n eindopname kan bijvoorbeeld van waarde zijn als tijdens het traject de werkzaamheden zijn overgenomen door een andere partij of als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en daarmee de eindsituatie in beeld moet worden gebracht.

In elke fase van een bouwproject bestaat de kans op schade aan belendingen (naburige gebouwen, objecten, etc.), bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming of verzakking. De eindopname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan ook bijdragen aan het weerleggen van onterechte claims. Een bouwkundige eindopname is dus een uitstekend middel om discussies over het moment waarop schade is ontstaan te voorkomen of te vereenvoudigen.

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Site by Alsjeblaft!