Project: Den Haag, Nieuwe Haagse Passage
Omschrijving: Sloop van voormalig winkelpand en bouw van een nieuwe winkelpassage in het winkelhart van Den Haag.
Projectkader: Na sloop van het voormalig Marks & Spencer gebouw werd gestart met het bouwen van een nieuwe passage. Deze verbindt de Grote Marktstraat met de Spuistraat en sluit aan op de bestaande Haagse Passage. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden was het beschermen van de omgeving van groot belang. De parkeergarage en de tramtunnel zijn voortdurend op schade gecontroleerd.
Risico’s: De staat van de bestaande bebouwing en de ondergrond vergroten tezamen met de aard van de uit te voeren werkzaamheden de kans op zettingen en verzakkingen. Daarnaast zijn er risico’s van trilschade tijdens sloopwerkzaamheden en realisatie van de bouwkuip.
Bouwheer: Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V.
Opdrachtgever: Multi Vastgoed
Diensten BouwRisk B.V. Vooropnames
Trillingsmetingen
Zettings-/hoogtemeting
Inclinometingen