Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u op een rijtje gezet. Heeft u na het lezen hiervan toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wat is (het doel van) een bouwkundige opname?

In een bouwkundige opname wordt de huidige (bouwkundige) staat van uw woning met foto’s en tekstomschrijvingen vastgelegd. In de meeste gevallen wordt dit uit voorzorg gedaan omdat er werkzaamheden in de buurt van uw woning plaatsvinden. Mocht er na afloop van de werkzaamheden discussie ontstaan over de staat van uw woning dan kunt u terugvallen op de bouwkundige opname die voorafgaand aan de werkzaamheden is opgesteld. De bouwkundige opname voorkomt eventuele discussies achteraf en is ook voor u als bewoner/eigenaar van belang.

Wat gaat er in mijn huis gebeuren tijdens de bouwkundige opname?

Tijdens een bouwkundige opname worden bestaande bouwkundige gebreken aan de binnen- en buitenzijde van uw woning vastgelegd. Denk hierbij aan scheuren in wanden en plafond, gebroken tegelwerk enz. U hoeft voor de bouwkundige opname geen meubels o.i.d. te verplaatsen en er worden ook geen persoonlijke bezittingen op de foto gezet. Wij hebben het proces van de bouwkundige opname voor u in beeld gebracht in onze BouwRisk bedrijfsfilm - bouwkundige opname. Zo kunt u precies zien wat wij in uw huis komen doen, handig hè?

Hoe lang gaat de bouwkundige opname precies duren?

De tijd die in de brief staat aangegeven is een inschatting van de tijd die wij nodig denken te hebben voor het opnemen van uw woning. Om deze inschatting te maken kijken wij onder andere naar het type woning (appartement, tussenwoning, vrijstaand enz.) en het aantal m2 oppervlak van de woning. Wanneer er weinig bouwkundige gebreken aanwezig zijn kan het zijn dat wij sneller klaar zijn. In uitzonderlijke gevallen hebben wij wat meer tijd nodig.

Ik vind het niet prettig als er binnen foto’s gemaakt worden, hoe gaan jullie hier mee om?

Tijdens een bouwkundige opname aan de binnenzijde van de woning maken wij alleen detailfoto’s van bouwkundige gebreken. Wij maken géén overzichtsfoto’s van de kamers zoals bijvoorbeeld bij een taxatie. U kunt altijd bij onze bouwkundig experts aangeven dat bepaalde delen van de woning niet gefotografeerd mogen worden.

Mag ik weigeren mee te werken?

U bent niet verplicht mee te werken aan de opname. Maar de opname kan u helpen als er schade ontstaat aan uw woning door de werkzaamheden . Als u geen opname wil laten maken, dan zullen wij (indien u hier geen bezwaar tegen heeft) uw perceel betreden om de gevel(s) aan de straatzijde zo goed mogelijk vast te leggen.

Ik ben huurder, waarom moet ik hiervoor thuis blijven?

Ook voor u als huurder is het van belang dat er een bouwkundige opname wordt uitgevoerd. Bij het ontstaan van schade door de werkzaamheden kan hierdoor vastgesteld worden dat de schade niet door u als huurder is veroorzaakt. Omdat de huurder degene is die toegang heeft tot de woning, vragen wij u een afspraak met ons in te plannen. Het is mogelijk om iemand anders te vragen om aanwezig te zijn tijdens de opname indien u zelf niet aanwezig kunt zijn.

Zijn er voor mij kosten verbonden aan de bouwkundige opnames?

De bouwkundige opname is voor u als bewoner gratis.

Kan ik de, in de brief, voorgestelde afspraak wijzigen?

In de meeste gevallen kan dat. Neem, na het ontvangen van onze brief, zo spoedig mogelijk contact met ons op. Op werkdagen zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)40 707 93 70. Samen met u zoeken we naar een ander, geschikt moment. De nieuwe afspraak kan een vast tijdstip of een (ander) dagdeel zijn.

Treffen wij niemand thuis aan? Dan doet onze opname-expert een "niet thuis-kaartje" in de brievenbus waarmee u een nieuwe afspraak kunt maken. Indien u pas contact met ons opneemt wanneer wij niet meer aanwezig zijn voor het betreffende project treden wij in overleg met onze opdrachtgever om de mogelijkheden voor een extra opnamemoment te bespreken.

Wie komt er aan de deur en kan ik dit vertrouwen?

Een overzicht van onze bouwkundig experts vindt u op onze teampagina. U kunt contact met ons opnemen en navragen welke bouwkundige expert de opname komt uitvoeren. Onze bouwkundig experts kunnen zich te allen tijde legitimeren.

Ik ben bewoner/gebruiker van het pand en wil graag een kopie van het opnamerapport, kan ik deze ontvangen?

U kunt hier een kopie van de rapportage bouwkundige opname opvragen. Let op! Voor het aanvragen van een kopie van de rapportage heeft u ons projectnummer en de unieke opnamecode nodig die staan vermeldt in de brief die u van ons heeft ontvangen. Wij werken volgens de AVG regels.

Ik ben eigenaar van het pand en wil graag een kopie van het opnamerapport, kan ik deze ontvangen?

Om een kopie van de rapportage bouwkundige opname op te vragen heeft u ons projectnummer en de unieke opnamecode nodig. Deze worden alleen per brief verstrekt aan de bewoner/gebruiker van het pand. In verband met de AVG regels mogen wij de unieke opnamecode niet verstrekken zonder toestemming van de bewoner/gebruiker. Heeft u geen opnamecode maar bent u wel aanwezig bij de bouwkundige opname dan kunt u deze bij onze bouwkundig expert ter plaatse opvragen.

Wanneer krijg ik de kopie van de rapportage toegestuurd?

Wij proberen de rapportage zo snel mogelijk na afronding van het project aan u te verstrekken. Nadat alle opnames zijn afgerond hebben wij nog enige tijd nodig voor de verwerking. Daarna leveren wij alle bouwkundige rapportages op bij onze opdrachtgever en behandelen wij de kopie rapportage aanvragen. Bij een groot project kan het voorkomen dat hier een aantal weken overheen gaat.

Wie kan de gegevens van de bouwkundige opname van mijn pand zien?

Iedere bouwkundige opname die wij uitvoeren wordt verwerkt in een rapportage. De rapportage stellen wij beschikbaar aan onze opdrachtgever. In het geval dat de eigenaar/bewoner een schademelding doet waarbij een schade-expert wordt ingezet voor de afhandeling van de melding, krijgt de schade-expert ook toegang tot het opnamerapport. Wij maken geen koppeling tussen persoonsgegevens en adresgegevens in de rapportages die ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever of schade-expert.

Hoe lang wordt de bouwkundige opname van mijn woning bewaard?

De gegevens worden conform de geldende NIVRE richtlijnen zeven jaar door ons bewaard. Als de bouwkundige opname gedeponeerd wordt dan worden deze gegevens door de notaris voor 20 jaar in een gesloten enveloppe bewaard.

Waar moet de meetbout geplaatst worden? Hoe groot is een meetbout?

Een meetbout wordt aan de onderzijde van een gevel geplaatst op zo’n 10 tot 15 cm boven het maaiveld (straatniveau). In de meeste gevallen worden alleen linksonder en rechtsonder in de gevel die aan de werkzaamheden grenst meetbouten aangebracht. Dit proberen wij voor u op een zo min mogelijk zichtbare plaats te doen.

Een meetbout heeft een diameter van circa 1,5 cm en wordt bij voorkeur in een voeg geplaatst. De meetbout kan na de plaatsing niet meer verwijderd worden en is daardoor herbruikbaar voor eventuele latere metingen. Zitten er al meetbouten in de gevel van uw pand? Dan proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van deze bestaande meetbouten. Heeft u een natuurstenen plint onder in de gevel, dan plaatsen wij als dat mogelijk is de meetbout daarboven.

Wij hebben het proces tijdens het plaatsen van meetbouten in onze BouwRisk bedrijfsvideo - hoogtemeting voor u als bewoner/eigenaar in beeld gebracht. Zo kunt u precies zien wat wij rondom uw pand komen doen, handig hè?

Ik wil de geplaatste bouten niet in mijn gevel laten zitten, wat nu?

In principe raden wij af om de meetbouten te verwijderen omdat er altijd nog een vergelijkende meting kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld na een aantal jaren of bij een vermoede van schade. Wanneer wij de meetbout(en) toch moeten verwijderen is er kans op schade aan het voegwerk. Het gaatje dat achterblijft maken wij dicht met een voegkleurige lijm.

Ik wil de resultaten van de metingen ontvangen, kan dat?

Meetresultaten zijn alleen door een specialist te interpreteren en worden daarom niet met bewoners gedeeld.

De werkzaamheden zijn al begonnen maar ik heb nog geen trillingsmeter aan mijn pand, hoe kan dit?

De werkzaamheden worden in bepaalde fases/stappen uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de metingen in deze fase van de werkzaamheden worden uitgevoerd aan andere panden die dichter in de omgeving van de werkzaamheden staan. Ook kan de meetapparatuur bij een van uw buren zijn geplaatst waardoor een meter aan uw pand niet nodig is. Wij zorgen er altijd voor dat er voldoende meetapparatuur in de omgeving wordt geplaatst.

Site by Alsjeblaft!