Privacyverklaring

BouwRisk heeft een privacyverklaring opgesteld om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Deze privacyverklaring wordt ten alle tijde nageleefd.

BouwRisk Inventarisatie & Management B.V. is gevestigd in Eindhoven aan de Esp 228 en heeft tevens een kantoor in Amsterdam. Bij de Kamer van Koophandel kunt u ons terugvinden onder nummer 09149482. Wij zijn een landelijk opererend, onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in het beheersen omgevingsrisico’s bij bouwprojecten..

Alleen in onderstaande gevallen maken wij gebruik van de door u opgegeven gegevens. Uw gegevens worden alleen voor doeleinden gebruikt waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt:

 1. Voor de communicatie ten behoeve van de uitvoeringsplanning van de bouwkundige opname(s);
 2. aanvraag kopie rapportage bouwkundige opname;
 3. voor de communicatie ten behoeve van wel/geen toestemmingverlening voor het plaatsen van meetpunten en meetapparatuur;
 4. bij beantwoording van vragen die u via ons info mailadres, website of telefoon aan ons stelt;
 5. indien u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 6. indien u bij ons solliciteert.

Uw gegevens worden voor onderstaande doeleinden gebruikt:

 • Als u gebruiker/bewoner bent van een object waarvan wij een bouwkundige opname uitvoeren, bewaren wij uw gegevens om onze dienstverlening voor het betreffende project uit te voeren en om met u te communiceren.
 • Als u gebruiker/eigenaar bent van objecten die wij (gaan) monitoren, bewaren wij uw gegevens om onze dienstverlening voor het betreffende project uit te voeren en om met u te communiceren.
 • Als u een klant bent of geïnteresseerd bent in onze diensten bewaren wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te adviseren.
 • Solliciteert u bij ons dan kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens te bewaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gegevens die wij hebben ontvangen voor het uitvoeren van onze dienstverlening bewaren wij conform de geldende richtlijnen maximaal zeven jaar. Als de gegevens in een gesloten envelop gedeponeerd worden bij een notaris worden deze 20 jaar bewaard. Gegevens die wij hebben ontvangen naar aanleiding van uw sollicitatie worden of binnen vier weken verwijderd of worden na uw toestemming maximaal één jaar bewaard. De termijn kan wijzigen indien veranderende wet- en regelgeving dit eist.

Aan de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt is op grond van de AVG een aantal rechten toegekend. Er kan een verzoek tot transparantie, inzage, informeren, correctie, verwijdering, of beperking op de verwerking van persoonsgegevens verstuurd worden naar aW5mb0Bib3V3cmlzay5ubA==.
Om de afhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt verzocht in de mail te vermelden welk recht er uitgeoefend wordt en waarom. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen.

Voor het uitvoeren van onze diensten is het mogelijk dat we derden inschakelen. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken, doen ze dat als verwerker.
We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Analysediensten: voor het statisch analyseren van gegevens over websitebezoek aan en gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics;
 • IT-diensten: voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens;
 • Alleen als wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Onze website gebruikt up-to-date procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Wij hebben de juiste beveiligingsmaatregelen genomen in onze apparatuur om bescherming te bieden tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens die wij van u hebben ontvangen.

Wij beschermen de veiligheid van uw gegevens ook tijdens de overdracht door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) versleutelingssoftware.

Derden die toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Klachtenregistratie
Bent u ontevreden over ons of over de werkzaamheden die wij bij u hebben uitgevoerd? Allereerst excuses daarvoor. Wij vernemen graag wat uw klacht is zodat wij dit in de toekomst hopelijk kunnen voorkomen. Wij nemen na het indienen van de klacht persoonlijk contact met u op.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer +31 (0)40 707 93 70 of per e-mail

Site by Alsjeblaft!