Schade-opname

Een schade-opname heeft tot doel de staat van een object inclusief de gebreken vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er schade is gemeld. De schade-opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen. Een schade-opname is, i.c.m.…

Schade-afhandeling

Ondanks alle genomen risicobeperkende maatregelen kan schade aan gebouwen in de omgeving tijdens de uitvoering van (bouw)werkzaamheden optreden. Door een schade-expert wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade. Hierbij wordt ook gekeken naar de oorzaak van een schade en naar het verband tussen de geconstateerde schade en de verrichtte werkzaamheden. In…