Eindopname

Een bouwkundige eindopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of…

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, als tijdens een bouwtraject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de…

Vooropname

Een bouwkundige vooropname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, vóórdat er in de nabijheid werkzaamheden plaatsvinden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking.…