Schade-opname

Een schade-opname heeft tot doel de staat van een object inclusief de gebreken vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er schade is gemeld. De schade-opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen. Een schade-opname is, i.c.m.…

Schade-afhandeling

Ondanks alle genomen risicobeperkende maatregelen kan schade aan gebouwen in de omgeving tijdens de uitvoering van (bouw)werkzaamheden optreden. Door een schade-expert wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade. Hierbij wordt ook gekeken naar de oorzaak van een schade en naar het verband tussen de geconstateerde schade en de verrichtte werkzaamheden. In…

Zettingspredictie

Een zettingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de verwachte zettingen veroorzaakt door de geplande werkzaamheden. De berekende zettingen worden getoetst aan de schadetabellen uit de CUR 162 en CUR 166. Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van…

Advies

BouwRisk denkt gedurende het hele project met u mee over de ‘ins & outs’ van de risicobeheersing. Door haar grote ervaring op het gebied van risicobeheersing bij bouw- en sloopobjecten staat de hierdoor opgedane kennis en kunde tot uw beschikking. Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het opzoeken en doorgronden van eventueel opdoemende…

Omgevingsmanagement

Het realiseren van een bouw- of sloopproject is mede de resultante van een correcte interactie tussen projectuitvoerders en omliggende belanghebbenden. Omgevingsbeïnvloeding is niet alleen de fysieke geotechnische invloed van bouwen/slopen op de directe (bebouwde) omgeving, maar omgevingsbeïnvloeding heeft ook te maken met non-fysieke maatschappelijke en sociale gevolgen. Een bouw- of sloopproject raakt omwonenden, soms letterlijk…

Eindopname

Een bouwkundige eindopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of…

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, als tijdens een bouwtraject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de…

Vooropname

Een bouwkundige vooropname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, vóórdat er in de nabijheid werkzaamheden plaatsvinden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking.…

Trillingsmetingen

Zwaar (trein)verkeer, heiwerkzaamheden en trillen van damplanken kunnen trillingen in gebouwen veroorzaken. De trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur. Om de omvang van trillingen vast te stellen en criteria te hebben voor wat wel en niet acceptabel is, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een drietal richtlijnen opgesteld waarin is…