Persbericht: CRUX en BouwRisk gaan elkaar versterken!

CRUX Engineering BV is een onafhankelijk, specialistisch adviesbureau op het gebied van geotechniek, bodem- en omgevingsbeïnvloeding en is in korte tijd flink gegroeid in zowel Amsterdam, Delft en Eindhoven. Door de unieke combinatie van geotechnische-, milieukundige- en constructieve kennis is CRUX dé onderscheidende marktpartij om complete en waar nodig innovatieve ontwerpoplossingen te bieden en hoogwaardig…

Maastricht, A2

Project: Maastricht, A2 Omschrijving: Ondertunneling A2 Projectkader: Ter verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid in de omgeving en het bevorderen van stedelijke vernieuwing is ervoor gekozen om de A2 in Maastricht ondergronds voort te zetten. Voor er gestart kan worden met het uitvoeren van deze aanleg zijn een groot aantal voorbereidende werkzaamheden nodig…

Purmerend, Nieuwstraat

Project: Purmerend, Nieuwstraat Omschrijving: Sloop en nieuwbouw van parkeergarage, winkels en appartementen. Projectkader: De Nieuwstraat in Purmerend behoort tot de “historische kern” van deze eeuwenoude stad en het nieuwe gebouw moet passen in het straatbeeld. De historische gevel van de in Purmerend zeer bekende Garage Zijp wordt geheel herbouwd. Verder zullen in totaal 20 appartementen,…

Den Haag, Nieuwe Haagse Passage

Project: Den Haag, Nieuwe Haagse Passage Omschrijving: Sloop van voormalig winkelpand en bouw van een nieuwe winkelpassage in het winkelhart van Den Haag. Projectkader: Na sloop van het voormalig Marks & Spencer gebouw werd gestart met het bouwen van een nieuwe passage. Deze verbindt de Grote Marktstraat met de Spuistraat en sluit aan op de…

Gouda, Korte Akkeren

Project: Gouda, Korte Akkeren Omschrijving: Herinrichten van een woonwijk en aanleggen van een nieuwe ondergrondse infrastructuur Projectkader: Door het zakken van de bodem in Gouda is het periodiek noodzakelijk om de ondergrondse infrastructuur te vernieuwen. Het vernieuwen van het rioleringsstelsel wordt gecombineerd met het moderniseren van het gas- en waterleidingsstelsel, het ophogen van de bestrating…

Heumen, Keersluis

Project: Heumen, Keersluis Omschrijving: Ontwerp, aanpassing en aanleg van een nieuwe doorvaart, keersluis en voorhavens t.b.v. tweerichtingsverkeer. Projectkader: De sluis was slechts voor 1 vaartuig per keer toegankelijk en veroorzaakte daarmee veel vertraging. Daarom werd een nieuwe keersluis aangelegd. Er werd een tijdelijke dijk aangelegd, welke de functie van de primaire dijk tijdens de werkzaamheden…

Amersfoort, Cultureel Centrum Eemhuis

Project: Amersfoort, Cultureel Centrum Eemhuis Omschrijving: Nieuwbouw van een cultureel centrum met diverse voorzieningen. Projectkader: Ter uitbreiding van het centrum van Amersfoort werd het Eemplein gerealiseerd. Het nieuw gebouwde Eemhuis is direct aan dit plein gelegen en herbergt het gemeente archief, de bibliotheek, een centrum voor culturele vorming, een discotheek, een bioscoop, horeca, winkels en…

Amsterdam, Conservatoriumhotel

Project: Amsterdam, Conservatoriumhotel Omschrijving: Het restaureren, revitaliseren en uitbreiden van een rijksmonument tot vijf-sterren hotel. Projectkader: In het rijksmonument aan de Van Baerlestraat, waar tot het jaar 2007 het Sweelinck Conservatorium was gevestigd (voorheen Rijkspostspaarbank) werd een vijf-sterrenhotel gerealiseerd. Het pand werd gerestaureerd, gerevitaliseerd (14.000 m2) en uitgebreid (4.800 m2). Het complex is gelegen tegenover…

Amsterdam Prinsengracht

Project: Amsterdam, Prinsengracht Omschrijving: Vervanging van de walmuur van de Prinsengracht. Projectkader: Vanwege de slechte staat van de oude walmuur was het noodzakelijk om deze te vervangen. Tegelijkertijd werden diverse aanpassingen van de openbare ruimten gedaan zoals vernieuwen van het wegprofiel, bestaande wegverharding en stoepen evenals het vernieuwen van wegdekken van een tweetal bruggen. Risico’s:…

Schade-opname

Een schade-opname heeft tot doel de staat van een object inclusief de gebreken vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er schade is gemeld. De schade-opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen. Een schade-opname is, i.c.m.…