• Kopie rapportage

    Vraag hier uw digitale kopie rapportage bouwkundige opname aan.
  • U vindt het projectnummer en opnamecode in de brief die u van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld: BR198765 en A123-bC4-d5E. Heeft u nog geen code, voert u dan 0000 in.
  • USB-Stick

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een digitale rapportage die u via e-mail ontvangt. Indien u de rapportage liever op USB-stick ontvangt, zijn hier wel kosten aan verbonden.
  • Hiervoor maak ik € 25,00 over naar: IBAN bankrek.nr. NL78INGB0678939349 t.n.v. BouwRisk B.V. onder vermelding van project-nummer en adres(sen).
  • U ontvangt de kopierapportage per e-mail binnen 14 dagen na oplevering van het project aan onze opdrachtgever.
    U ontvangt de kopierapportage op USB-stick binnen 14 dagen na oplevering van het project aan onze opdrachtgever mits de betaling is ontvangen.