Bouw

De ‘bouw’ kent veel facetten: burgerlijke bouw, utiliteitsbouw, infrastructuurconstructies. Betrouwbare aannemers dragen zorg voor de realisatie van uitgekiende bouwwerken. Niets wordt aan het toeval overgelaten: Tevreden opdrachtgevers vormen een visitekaartje! In de speurtocht van aannemers naar bouw- en beheersrisico’s kunnen zij hun licht opsteken bij BouwRisk, als specialist in omgevingsmonitoring. Risico’s op trillingen, zettingen, deformatie,…

Riolering

Bijna 110.000 km riolering ligt ongezien, ondergronds in Nederland. Opgeteld een gigantische investering die een goed beheer en onderhoud noodzakelijk maakt. Het is met de vaak slappe bodem in Nederland niet bepaald een kwestie van: ‘leggen dat riool, sleuf dicht en niet meer naar kijken’. Noodzakelijke vernieuwingen of aanpassingen worden vaak teweeggebracht door verzakkingen (dus…

Kademuren

Kademuren zijn belangrijke infrastructurele constructies. Kademuren van rivier- en zeehavens zijn van groot economisch belang, en verkeren meestal in prima staat van constructie en onderhoud, juist door een goed beheer. Historische kademuren in binnensteden daarentegen zijn vaak onderwerp van zorg en vereisen een goede aanpak voor wat betreft beheer en onderhoud. Vooral historische kademuren laten…