BouwRisk B.V. is een landelijk opererend, onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten.

Door haar uitgebreide werkervaring is BouwRisk uitstekend in staat om omgevingsrisico’s bij bouwwerkzaamheden te herkennen en daarvan de impact te onderkennen, te visualiseren en te beheersen. BouwRisk is onafhankelijk, betrouwbaar, flexibel, inventief en concurrerend. Haar specialisten op civieltechnisch, geodetisch, geotechnisch en bouwkundig terrein zijn multifunctioneel inzetbaar en dragen bij aan een prettige en langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

Alle werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit de kantoren in Eindhoven en Amsterdam.

BouwRisk hanteert een Kwaliteitsbeleid overeenkomstig met de ISO 9001:2015 norm. BouwRisk is VCA** en BRL5024 gecertificeerd en streeft naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering door toetreding tot de CO2-prestatieladder.

Missie:

ÉCHT MINDER BOUWSCHADE

Onder het motto

SCHADE VOORKOMEN IS BETER DAN SCHADE VASTSTELLEN