Een bouwkundige vooropname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, vóórdat er in de nabijheid werkzaamheden plaatsvinden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De opname vooraf kan duidelijk maken dat de gebreken niet eerder aanwezig waren, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige vooropname is een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Daarbij wordt een duidelijk verslag gemaakt, waarin gebreken voor de aanvang van een bouwproject worden omschreven en op foto’s worden vastgelegd.

Tijdens en na afloop van een bouwproject kan BouwRisk ook bouwkundige tussenopnames en eindopnames verzorgen. Bij al onze bouwkundige opnames is een expert betrokken die staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts).