Een bouwkundige tussenopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, als tijdens een bouwtraject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De tussentijdse opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige tussenopname is een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Een tussenopname is bij BouwRisk geen nieuwe opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen t.o.v. de vooropname of eventueel eerder uitgevoerde tussenopname(s). Bij al onze bouwkundige opnames is een expert betrokken die staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts).