Een trillingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de trillingsintensiteiten veroorzaakt door geplande werkzaamheden. De berekende trillingsintensiteiten worden getoetst aan de grenswaarden uit SBR Richtlijn A: Schade aan gebouwen; of aan SBR Richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen.

Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede. Op basis van de trillingspredicties, de SBR-richtlijnen en risico-inventarisatie worden alarmwaarden opgenomen in het monitoringsplan. Tijdens de werkzaamheden kan er gemeten en beoordeeld worden conform de SBR-richtlijnen, waardoor bij inachtneming van de alarmwaarden, de kans op schade klein is.

De trillingspredictie kan onderdeel zijn van een risico-inventarisatie of de basis zijn van een monitoringsplan.