Zwaar (trein)verkeer, heiwerkzaamheden en trillen van damplanken kunnen trillingen in gebouwen veroorzaken. De trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur. Om de omvang van trillingen vast te stellen en criteria te hebben voor wat wel en niet acceptabel is, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een drietal richtlijnen opgesteld waarin is vastgelegd hoe metingen uitgevoerd en beoordeeld dienen te worden.

Bedoelde trillingsmetingen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden, het betreft dan ook altijd maatwerk. De uitkomst van een meting wordt mede bepaald door de plaats en het karakteristiek van de opnemer, de signaalverwerking en de duur van de meting. BouwRisk installeert, meet en rapporteert conform de SBR richtlijnen. De meetapparatuur die BouwRisk inzet voor haar metingen is voorzien van een kalibratiecertificaat waardoor betrouwbaarheid is verzekerd.