Een schade-opname heeft tot doel de staat van een object inclusief de gebreken vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er schade is gemeld. De schade-opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen. Een schade-opname is, i.c.m. de resultaten van de bouwkundige vooropname, trillingsmetingen en/of deformatiemetingen, een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment en/of oorzaak van de schade vast te stellen. Bij alle schade-opnames is een bouwkundig expert van BouwRisk betrokken.