Ondanks alle genomen risicobeperkende maatregelen kan schade aan gebouwen in de omgeving tijdens de uitvoering van (bouw)werkzaamheden optreden. Door een schade-expert wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade. Hierbij wordt ook gekeken naar de oorzaak van een schade en naar het verband tussen de geconstateerde schade en de verrichtte werkzaamheden. In de rapportage van de schade-opname worden de herstelwerkzaamheden beschreven en daarmee zo nodig de hoogte van het schadebedrag vastgelegd.