Hoe groot is daadwerkelijk een risicozone rondom bouw- en/of sloopwerkzaamheden? Tijdens een risico-inventarisatie worden bebouwing en infrastructuur, die risico lopen op schade of hinder ten gevolge van bouw- en/of sloopwerkzaamheden, geïnventariseerd. Aan de hand van onze ervaring worden de werkzaamheden en de omgeving beschouwd. De beschouwing van de werkzaamheden in combinatie met de beschouwde omgeving resulteert in een opsomming van risicovolle objecten met de daarbij behorende maatregelen.

De maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s te beheersen worden in een aanvullend monitoringsplan beschreven. Voorspellingen/predicties van deformaties/zettingen, trillingen, en geluidniveaus kunnen indien gewenst onderdeel uitmaken van de risico-inventarisatie.