Bijna 110.000 km riolering ligt ongezien, ondergronds in Nederland. Opgeteld een gigantische investering die een goed beheer en onderhoud noodzakelijk maakt. Het is met de vaak slappe bodem in Nederland niet bepaald een kwestie van: ‘leggen dat riool, sleuf dicht en niet meer naar kijken’. Noodzakelijke vernieuwingen of aanpassingen worden vaak teweeggebracht door verzakkingen (dus lekkages) en door het aanbrengen van een ‘gescheiden systeem’. En waar dat gebeurt in bebouwde omgeving komen, vanwege de diepte van de sleuven, al snel de deformatierisico’s voor belendingen om de hoek kijken. Ervaring, expertise en equipment van BouwRisk staan u volledig ter beschikking bij het inventariseren en beheersen van de risico’s tijdens het realiseren van rioleringswerken, zodat de overlast voor omwonenden en opdrachtgevers wordt geminimaliseerd.