Project: Purmerend, Nieuwstraat
Omschrijving: Sloop en nieuwbouw van parkeergarage, winkels en appartementen.
Projectkader: De Nieuwstraat in Purmerend behoort tot de “historische kern” van deze eeuwenoude stad en het nieuwe gebouw moet passen in het straatbeeld. De historische gevel van de in Purmerend zeer bekende Garage Zijp wordt geheel herbouwd. Verder zullen in totaal 20 appartementen, 1.200 m2 winkelruimte en 36 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Risico’s: De parkeerkelder wordt gerealiseerd nabij historische panden die in de loop der jaren zijn uitgebreid met diverse aanbouwen. De bodemopbouw, de staat van de gebouwen (en aanbouwen) en de funderingen alsmede de uit te voeren werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke kansen op schade. Om deze risico’s te beheersen is een intensieve monitoring noodzakelijk.
Bouwheer: Linden Groep Vastgoed, Amsterdam
Opdrachtgever: BAM Woningbouw
Diensten BouwRisk B.V. Monitoringsplan
Vooropnames
Hoogtemetingen
Trillingsmetingen
Inclinometingen
Scheurmetingen
Automatische monitoring