Opslagtanks hebben een grote economische impact. Hoewel vaak een vrij simpele faciliteit, waar geen verdere verwerking of omzetting plaatsvindt, vertegenwoordigt de inhoud van een volle tank met vloeibare chemicaliën, gassen of olieproducten vaak tientallen miljoenen euro’s. Opslagtanks ‘moeten het gewoon doen’… Hoewel een simpele faciliteit, toch een complexe constructie met bijzondere eigenschappen. Een groot risico vormen deformaties, die kunnen leiden tot extreme kostenposten, economisch en milieutechnisch. Een regelmatige monitoring van opslagtanks behoort tot de basistool van tankbeheer: BouwRisk kent alle ins & outs van die monitoring en advisering!