Het realiseren van een bouw- of sloopproject is mede de resultante van een correcte interactie tussen projectuitvoerders en omliggende belanghebbenden. Omgevingsbeïnvloeding is niet alleen de fysieke geotechnische invloed van bouwen/slopen op de directe (bebouwde) omgeving, maar omgevingsbeïnvloeding heeft ook te maken met non-fysieke maatschappelijke en sociale gevolgen. Een bouw- of sloopproject raakt omwonenden, soms letterlijk en bijna altijd figuurlijk. Omwonenden en/of andere belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen op start en voortgang van een project. Om maximale acceptatie en medewerking van omwonenden, andere betrokkenen maar ook gemeente of provincie te bereiken, kan een omgevingsmanager van groot nut zijn. Die manager die oog heeft voor de belangen van de verschillende betrokken partijen, die dichtbij maar toch ‘ met een helicopterview’ kan bijeenbrengen, sturen, interveniëren, kan BouwRisk voor u leveren. Zodat u met een gerust hart kunt gaan heien, grondwater kunt onttrekken, een andere bouwmethode kunt toepassen. De omliggende belanghebbenden (bewoner, middenstand of overheid) weten door de omgevingsmanager dat er met hun belangen niet gesjoemeld wordt, wat tevreden gezichten bij de voltooiing geeft.