Project: Maastricht, A2
Omschrijving: Ondertunneling A2
Projectkader: Ter verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid in de omgeving en het bevorderen van stedelijke vernieuwing is ervoor gekozen om de A2 in Maastricht ondergronds voort te zetten. Voor er gestart kan worden met het uitvoeren van deze aanleg zijn een groot aantal voorbereidende werkzaamheden nodig zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats.
Risico’s: Allereerst werd op een proeflocatie door Avenue2 de meest geschikte bouwmethode bepaald. Daarna werden de bouwwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Om bij een eventuele schadeclaim helderheid te hebben omtrent de relatie tussen de schade en de werkzaamheden was het verrichten van bouwkundige vooropnames van de omgevingsbebouwing wenselijk.
Bouwheer: Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen
Opdrachtgever: Consortium Avenue2 (Strukton Civiel Projecten, Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij)
Diensten BouwRisk B.V. Vooropnames