Project: Heumen, Keersluis
Omschrijving: Ontwerp, aanpassing en aanleg van een nieuwe doorvaart, keersluis en voorhavens t.b.v. tweerichtingsverkeer.
Projectkader: De sluis was slechts voor 1 vaartuig per keer toegankelijk en veroorzaakte daarmee veel vertraging. Daarom werd een nieuwe keersluis aangelegd. Er werd een tijdelijke dijk aangelegd, welke de functie van de primaire dijk tijdens de werkzaamheden overneemt. Vervolgens werd een bouwkuip gerealiseerd waarin de keersluis met waterdichte bodem kwam. Verder werd een vaargeul gegraven en werden oevers afgewerkt.
Risico’s: De werkzaamheden gingen gepaard met veel graaf-, tril- en heiwerkzaamheden en zwaar transport. Om bij een eventuele schadeclaim helderheid te hebben omtrent de relatie tussen de schade en de werkzaamheden was het verrichten van bouwkundige opnames van de omgevingsbebouwing (zowel woningen, bedrijfspanden als de bestaande sluis) wenselijk.
Bouwheer: Rijkswaterstaat Maaswerken
Opdrachtgever: Besix Nederland
Diensten BouwRisk B.V. Vooropnames