Een bouwkundige eindopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De opname achteraf kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige eindopname is een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Een eindopname is bij BouwRisk geen nieuwe opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen t.o.v. de eerder uitgevoerde vooropname en/of eventuele tussenopname(s). Bij alle bouwkundige opnames is een expert betrokken die staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts).