BouwRisk heeft een uitgebreid portfolio opgebouwd betreffende het monitoren van bebouwing langs/aan te verzwaren dijken en het dijklichaam zelf. Maar het zijn niet alleen te verzwaren dijken die door BouwRisk worden ‘behandeld’… Ook met betrekking tot dijken in beheerstoestand biedt BouwRisk diensten aan die relevant zijn: hellingsmetingen, waterspanningsmetingen, verplaatsingsmetingen etc. Een geavanceerd rapportagesysteem stelt opdrachtgevers in staat ‘mee te kijken’, online en real-time.