Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie (of polderconstructie), waarbinnen een ontgraving plaatsvindt ten behoeve van het realiseren van een bouwwerk. Al dan niet met inzet van groutwanden of damwandplanken dient er gelet te worden op het risico van verstoring, deformatie van bestaande belendende constructies. BouwRisk kan in zulke gevallen adviseren en monitoren. Niet alleen de belendende constructies worden gemonitord, ook de bouwkuip zelf kan onderwerp zijn van monitoring, bijvoorbeeld hellingsmetingen om de uitbuiging van de damwand vast te stellen.