Project: Amsterdam, Prinsengracht
Omschrijving: Vervanging van de walmuur van de Prinsengracht.
Projectkader: Vanwege de slechte staat van de oude walmuur was het noodzakelijk om deze te vervangen. Tegelijkertijd werden diverse aanpassingen van de openbare ruimten gedaan zoals vernieuwen van het wegprofiel, bestaande wegverharding en stoepen evenals het vernieuwen van wegdekken van een tweetal bruggen.
Risico’s: De walmuur voor het Anne Frankhuis en de Westertoren werd vooraf door ons ingeschat als risicovol conform ons monitoringsplan. Tijdens alle werkzaamheden waarbij trillingen en zetting veroorzaakt werden, zijn door ons monitoringsactiviteiten uitgevoerd. De metingen waren deels bemand en deels onbemand.
Bouwheer: Witteveen + Bos
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Diensten BouwRisk B.V. Zettings-/hoogtemeting
Trillingsmetingen
Inclinometingen